Keep It Simple

מאמרים עסקיים keep it simple פשוט ליישום והבנה

לאונרדו דה-וינצ'י אמר:"פשטות היא התחכום האולטימטיבי", זה אחד מהמשפטים המובילים את ה"אני מאמין" שלי.

מתוך ניסיוני כיועצת עסקית וכבכירה בחברות, מצאתי כי ישנה נטייה להשתמש במושגים גבוהים, שלא תמיד מבינים אותם, ויותר מכך, גם אם מבינים אותם מורכב מידי ליישם אותם ותהליכים הופכים להיות אינסופיים ולא יישומיים, שילוב מתסכל למדי.
החלטתי שאני רוצה לעשות את הדברים אחרת. מתוך כך פיתחתי מתודולוגיה המשמשת אותי בתהליכי ייעוץ עסקי, ייעוץ שיווקי, פיתוח מנהלים וכלל כל האסטרטגיה העסקית של העסק – Keep It Simple שהמוטיב העיקרי שלה הוא פשטות.

אני מאמינה שאנחנו מיישמים רק מה שפשוט וברור לנו. פיתחתי מודלים וכלים ייחודיים לי אשר המוטיב המרכזי שלהם הינו "פשטות" – פשוטים להבנה ופשוטים ליישום.

המתודולוגיה Keep It Simple תהפוך את הדברים לפשוטים, מובנים ויישומיים. תהליכים מורכבים של אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיה שיווקית, פיתוח וליווי מנהלים, הופכים להיות מובנים, פשוטים וברורים לכולם.
כך למעשה פיתחתי שפה חדשה: אסטרטגיה עסקית הופכת לפאזל, בידול זה בכלל מתכון לעוגה ותוכנית עסקית הופכת לאירוע גדול שיש לכם.

בזכות המתודולוגיה Keep It Simple הדברים הופכים לפשוטים ויישומיים, ומשמשים אתכם פעם אחר פעם, לאורך כל תהליך הליווי העסקי, אך גם אחריו.

תוכניות נוספות:

ייעוץ עסקי ענבר ורדי ייעוץ לאנשים ועסקים
ייעוץ וליווי עסקי
ייעוץ שיווקי ענבר ורדי ייעוץ לאנשים ועסקים
ייעוץ שיווקי
פיתוח מנהלים ענבר ורדי ייעוץ לאנשים ועסקים
פיתוח מנהלים
הרצאות וסדנאות ענבר ורדי ייעוץ לאנשים ועסקים
הרצאות וסדנאות